Експертизи

Awesome Image

Судові експертизи та експертні дослідження

Судові експертизи здійснюються на принципах законності, незалежності, об’єктивності і повноти дослідження, та проводиться в найкоротші терміни. Окрім експертизи, фахівцями даної установи проводяться дослідження за заявою фізичних та юридичних осіб. Екпертиза – це дослідження експертом на основі спеціальних знань здобутих в процесі навчання та з практичної діяльності, матеріальних об’єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадження органів досудового розслідування чи суду.

Види експертиз:

Фізико-хімічна експертиза
Фізико-хімічна експертиза – це одна з найбільш складних і відповідальних експертиз. Фізико-хімічна експертиза може проводитися ...
Товарознавча
Експертиза машин, обладнання, сировини та товарів народного споживання. Об’єктами експертизи цього виду можуть бути ...
Технічна експертиза документів
Технічна експертиза документів поділяється на експертизу реквізитів документів, експертизу друкарських форм та експертизу матеріалів ...
Сфера інтелектуальної власності
Основним завданням експертизи об’єктів інтелектуальної власності є визначення властивостей цих об’єктів, до яких належать ...
Психологічна
Психологічна експертиза встановлює ті особливості психічної діяльності та такі їх прояви в поведінці особи, ...
Почеркознавча експертиза
Основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів ...
Пожежно-технічна
Завданням пожежно-технічної експертизи є встановити справжню причину пожежі – це нелегке завдання для експертів, ...
Оціночно-земельна
Завданням є визначення вартості земельних ділянок. Експертиза може бути призначена як за рішенням уповноваженого ...
Оціночно-будівельна
Дослідження стану квартир, будинків, споруд, їх частин та інших об’єктів будівництва з метою визначення ...
Земельно-технічна
Земельно-технічні судові експертизи відносяться до інженерно-технічних видів експертиз і входить до десятки найбільш поширених ...
Економічна
Спрямована на вивчення діяльності фінансово-економічного характеру, включає в себе перевірку документів бухгалтерського, податкового обліку ...
Будівельно-технічна
Судові експертизи необхідні також при спірних питаннях в будівництві, розподілі або реконструкції будівель (споруд) ...
Інженерно-технічні експертизи
Установлення несправностей транспортного засобу (далі – ТЗ), які загрожували безпеці руху, причин їх утворення ...